Jakość

Piekarnia Pod Telegrafem, świadoma konieczności zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz najwyższej jakości swoich produktów, opracowała i wdrożyła system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HAACP w celu zwiększenia zaufania i poczucia pewności konsumentów oczekujących na żywność niestwarzającą zagrożeń zdrowotnych.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie, że nasze wyroby są zawsze bezpieczne dla konsumenta i spełniają jego wymagania. Dbamy o to, aby surowce i opakowania o wysokiej jakości pochodziły od sprawdzonych dostawców, a wszystkie operacje produkcyjne, takie jak odbiór jakościowy surowców, materiałów, procesy technologiczne, pakowanie, etykietowanie, magazynowanie i dystrybucja odbywały się zgodnie z zewnętrznymi procedurami i instrukcjami. Prowadzimy stały komputerowy monitoring temperatury w chłodniach i mroźniach wyrobów gotowych, jak również w magazynach surowców.

W pełni kontrolujemy zarówno proces produkcji, jak i gotowe wyroby, a produkcję prowadzimy przestrzegając zasad dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska. Ciągle inwestujemy w nowoczesną infrastrukturę, co sprawia, że pracujemy zgodnie z europejskimi normami i spełniamy wszystkie wymogi sanitarne.

Znajdziesz nas nas