menu
×

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY KLIENTA W POD TELEGRAFEM S.A

OBOWIĄZUJĄCY OD 1 stycznia 2023 r.

 1. Organizatorem akcji jest Pod Telegrafem S.A z siedzibą w Kielcach (25-116) –  Ściegiennego 260. NIP 6572812794
 2. Karta Klienta może zostać zarejestrowana jedynie przez osobę fizyczną. 
 3. Karta Klienta ,,Pod Telegrafem” uprawnia jej posiadacza do otrzymania rabatu i innych świadczeń przewidzianych regulaminem.
 4. Kartę Klienta ,,Pod Telegrafem” można otrzymać nieodpłatnie w sklepach firmowych Piekarni Pod Telegrafem.
 5. Aktywacja Karty Klienta ,,Pod Telegrafem” polega na rejestracji otrzymanej karty na stronie internetowej podtelegrafem.pl 
  w zakładce ,,Karta Klienta”.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania Karty Klienta ,,Pod Telegrafem”;
  2. Dane osobowe podane przez klienta zostaną wycofane bazy danych, a Karta Klienta zablokowana w przypadku gdy z oczywistych względów dane te są fikcyjne lub niepełne;
  3. Klient ma prawo wglądu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych w bazie stałych klientów;
  4. Usunięcie danych, o których mowa w pkt b może nastąpić tylko poprzez zablokowanie Karty Klienta ,,Pod Telegrafem”.
 6. Uprawnienia posiadacza Karty Klienta ,,Pod Telegrafem”:
  1. Posiadacz karty uprawniony jest do zakupów rabatowych w sieci sklepów firmowych Piekarni Pod Telegrafem z rabatem 5% obowiązującym na wszystkie produktu piekarnicze, cukiernicze, garmażeryjne przy zakupach za minimum 15,00 zł (słownie piętnaście złotych);
  2. Rabat, nie dotyczy wyrobów tytoniowych oraz alkoholu;
  3. Uczestniczenia w konkursach przeprowadzanych wyłącznie dla posiadaczy Karty Klienta ,,Pod Telegrafem”.
 7. Przy jednorazowym zakupie przysługuje rabat tylko z jednej Karty Klienta ,,Pod Telegrafem” – nie przeprowadza się sumowania świadczeń z kliku kart.
 8. Udzielenie rabatu możliwe jest poprzez okazanie sprzedawcy Karty Klienta ,,Pod Telegrafem”.
 9. Piekarnia Pod Telegrafem prowadzi ewidencję zakupów realizowanych przy użyciu Karty Klienta ,,Pod Telegrafem”.
 10. Karta Klienta ,,Pod Telegrafem” uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację karty nie będzie honorowana.
 11. W przypadku zniszczenia lub zgubienia Karty Klienta ,,Pod Telegrafem” Klient może otrzymać nową kartę z zachowaniem dotychczasowych warunków.
 12. Pod Telegrafem S.A zastrzega sobie możliwość zablokowania karty, jeżeli jest ona używana niezgodnie z Regulaminem.
  O fakcie zablokowania Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną poprzez email, jeśli został podany prawidłowy w czasie rejestracji Karty.
 13. Pod Telegrafem S.A zastrzega sobie możliwość odmowy wydania karty w przypadku awarii systemu obsługującego Kartę Klienta ,,Pod Telegrafem”.
 14. Pod Telegrafem S.A zastrzega sobie prawo wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zarejestrowanym w bazie danych Klientom.
 15. Pod Telegrafem S.A zastrzega sobie możliwość zakończenia akcji o czym poinformuje posiadaczy Karty Klienta ,,Pod Telegrafem” drogą elektroniczną z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.